Teoria ogrzewania - radiator

nagrzewnica na zużyty olej silnikowy
Radiator łac.

(rozpraszacz ciepła) ? element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z układu, z którym się styka, do otoczenia (powietrze, woda itp.).

Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu (lub jego stonagrzewnica na zużyty olej silnikowy .