Czy w 2020 jeszcze warto przejść szkolenie z bhp?

rzepisy dotyczące BHP są zawarte odpowiednio w Kodeksie Pracy, który stanowi akt normatywny. Przepisy BHP regulują wiele kwestii związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednym z obowiązków wynikający

Dodane: 28-07-2020 11:27
Czy w 2020 jeszcze warto  przejść szkolenie z bhp? szkolenia wstępne bhp warszawa

Przepisy BHP

Stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z podstawowych obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Przepisy dotyczące BHP są zawarte odpowiednio w Kodeksie Pracy, który stanowi akt normatywny. Przepisy BHP regulują wiele kwestii związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednym z obowiązków wynikający


© 2019 http://wcs.szczecin.pl/