palnik na olej zużyty

Przewodzenie

palnik na olej zużyty
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np.

z płynu do ścia.

Widok do druku:

palnik na olej zużyty